In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverabncier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing zoals u deze hier kunt vinden.