Het 119 jaar oude familiebedrijf is al meer dan een eeuw verbonden aan de binnenvaart. Het bedrijf heeft altijd als zelfstandig bedrijf bestaan en is in het bezit van dezelfde familie gebleven, inmiddels de vierde en vijfde generatie Vink.

Smederij

Ruim een eeuw geleden op 17 januari 1905 start het bedrijf als smederij en repareert stoominstallaties van schepen, baggermolens en poldergemalen.

De tweede generatie gaat zich toeleggen op dieselmotoren. Aangezien er nog geen scheepsdieselmotoren zijn, worden er Ford motoren omgebouwd tot scheepsmotoren. Zo’n omgebouwde Ford motor wordt toegepast in de allereerste gemotoriseerde parlevinkervlet. In de laatste oorlogsjaren neemt de scheepvaart op de rivier merkbaar af wegens de heersende brandstofschaarste en geldgebrek bij de klanten. Teun Vink II weet door zijn ervaring als smid vanuit schroot weer bruikbare producten te maken. Hij bouwt vergassingsketels, waardoor benzinemotoren van personenwagens in staat zijn om op houtblokken en houtskool te draaien. Op deze manier slaagt hij er in met zijn bedrijf de oorlogsperiode door te komen.

Wegens gezondheidsredenen neemt in 1947 zijn zoon Teun Vink III op 23-jarige leeftijd onverwacht de leiding van het bedrijf over. Hij heeft onder de straffe leiding van zijn vader al een grote technische kennis in de werkplaats opgedaan en geleerd kostprijzen te calculeren en die prijs te verkopen aan de klant. Begin jaren vijftig worden door Vink veel rijnaken omgebouwd van sleepschip naar motorschip. In eerste instantie worden hierbij vaak Caterpillar motoren ingebouwd en liggen de schepen vaak vijf breed voor de wal te wachten op hun motorisering. In de tweede helft van de jaren vijftig worden nog enige tijd diverse Scania scheepsmotoren ingebouwd in kleinere vrachtschepen en sleepboten.

DAF Eindhoven start in 1958 haar eigen motorenfabriek voor de productie van dieselmotoren. Teunis Vink III verkoopt de eerste twee door DAF geproduceerde scheepsmotoren aan het veer tussen Brakel en Herwijnen en verwerft later het dealerschap van DAF. De DAF motor blijkt over een uitstekende kwaliteit / prijsverhouding te beschikken en ontwikkelt snel een zeer goede naam. Omdat DAF een Nederlands product is, kunnen motoren en onderdelen zeer snel geleverd worden.

In 1991 wordt de leiding overgedragen aan de vierde generatie, zoon Teun Vink IV, dochter Petra Vink en schoonzoon John Ronckers. Na een aantal jaren voor Vink diesel te hebben gewerkt is Teun Vink IV zich gaan richten op katalysatoren en verlaat het familiebedrijf door een eigen BV op te richten. Per 1 januari 1998 verwerft Vink diesel bv het officiële MAN dealerschap voor de snellopende scheeps- en industriemotoren. De MAN motorenrange blijkt een goed alternatief te zijn voor de inmiddels niet meer leverbare DAF scheepsmotoren. Doordat het motorenprogramma veel groter is dan het vroegere DAF programma, breidt de afzetmarkt en klantenkring zich flink uit. Naast de verkoop van de MAN motoren blijven de DAF motoren zorgen voor een grote reparatie- en revisieomzet. Daarbij verwerft Vink diesel bv per 21 januari 2005 ook het officiële dealerschap voor de Doosan motoren als aanvulling op de bestaande range van de MAN motoren.

Onder de leiding van John Ronckers heeft het bedrijf een stevige positie in de markt verworven. John speelt een centrale rol en is zeer betrokken bij het bedrijf. Na zijn plotselinge overlijden op 1 februari 2008 zet Petra Vink het bedrijf voort samen met Sander Langenberg als mededirecteur.

Vooruitlopend op aankomende en strengere emissie-eisen ontwikkelt Vink in samenwerking met NPS een duurzame scheepsdieselmotor op basis van de DAF Euro VI vrachtwagenmotor. In 2017 worden de eerste gemariniseerde DAF motoren ingebouwd aan boord van ms. Noord. Hierna volgt een traject van goedkeur en certificering. Als in 2019 de nieuwe NRMM Stage V Wetgeving van kracht wordt, is Vink de eerste fabrikant in Europa welke Stage V motoren kan leveren. Doordat de motoren voldoen aan de Euro VI norm hebben zij een tot 10x lagere uitstoot van roet en tot 5x lagere uitstoot van NOx dan de wet voorschrijft. Het familiebedrijf Vink toont wederom vakmanschap en zet zich met dit duurzame product op de kaart.

Onze klanten worden in een persoonlijke sfeer ontvangen en krijgen persoonlijke aandacht. Door de jaren heen heeft het familiebedrijf zich laten leiden door twee belangrijke principes: kwaliteit leveren en service verlenen, dag en nacht. Dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat klanten vertrouwen hebben in Vink diesel, wat ons een grote en trouwe klantenkring heeft opgeleverd.

 

      

Teunis Vink I Teunis Vink II Teunis Vink III John Ronckers

Teunis Vink I

Teunis Vink II

Teunis Vink III

John Ronckers

(*1861 – †1932)

(*1893 – †1959)

(*1923 – †1991)

(*1958 – †2008)

Directeur van 17-01-1905 tot 06-07-1928

Directeur van 06-07-1928 tot 05-07-1948

Directeur van 05-07-1948 tot 01-01-1991

Directeur van 01-01-1991 tot 01-02-2008