hofleverancierHofleverancier sinds 2005

Historie

Van stoomaandrijving naar dieseltechniek

Het bedrijf is al meer dan een eeuw verbonden aan de binnenvaart, heeft altijd als zelfstandig bedrijf bestaan en is in het bezit van dezelfde familie gebleven, inmiddels de vierde generatie Vink.

 WEBSITE SMEDERIJ 

Ruim een eeuw geleden op 17 januari 1905 start het bedrijf  als smederij en repareert aan stoominstallaties van schepen, baggermolens en poldergemalen.

De tweede generatie gaat zich toeleggen op dieselmotoren. Aangezien er nog geen scheepsdieselmotoren zijn, worden er Ford motoren omgebouwd tot scheepsmotoren. Zo’n omgebouwde Ford motor wordt toegepast in de allereerste gemotoriseerde parlevinkervlet. In de laatste oorlogsjaren neemt de scheepvaart op de rivier merkbaar af wegens de heersende brandstofschaarste en geldgebrek bij de klanten. Teun Vink II weet door zijn ervaring als smid vanuit schroot weer bruikbare producten te maken. Hij bouwt vergassingsketels, waardoor benzinemotoren van personenwagens in staat zijn om op houtblokken en houtskool te draaien. Op deze manier slaagt hij er in met zijn bedrijf de oorlogsperiode door te komen.

Wegens gezondheidsredenen moet in 1947 zijn zoon Teun Vink III op 23-jarige leeftijd onverwacht de leiding van het bedrijf overnemen. Hij heeft onder de straffe leiding van zijn vader al een grote technische kennis in de werkplaats opgedaan en geleerd kostprijzen te calculeren en die prijs te verkopen aan de klant. Begin jaren vijftig worden door Vink veel rijnaken omgebouwd van sleepschip naar motorschip. In eerste instantie worden hierbij veelal Caterpillar motoren ingebouwd en liggen de schepen vaak vijfbreed voor de wal te wachten op hun motorisering. In de tweede helft van de jaren vijftig worden nog enige tijd diverse Scania scheepsmotoren ingebouwd in kleinere vrachtschepen en sleepboten.

DAF Eindhoven start in 1958 haar eigen motorenfabriek voor de productie van dieselmotoren.Teunis Vink III verkoopt de eerste twee door DAF geproduceerde scheepsmotoren aan het veer tussen Brakel en Herwijnen en verwerft later het dealerschap van DAF. De DAF motor blijkt over een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding te beschikken en ontwikkelt snel een zeer goede naam. Omdat DAF een Nederlands product is, kunnen zeer snel motoren en onderdelen geleverd worden.

In 1991 wordt de leiding overgedragen aan de vierde generatie, zoon Teun Vink IV, dochter Petra Vink en schoonzoon John Ronckers. Na een aantal jaren voor Vink diesel te hebben gewerkt is Teun Vink IV zich gaan richten op katalysatoren en verlaat het familiebedrijf door een eigen BV op te richten. Per 1 januari 1998 verwerft Vink diesel bv het officiële MAN dealerschap voor de snellopende scheeps- en industriemotoren. De MAN motorenrange blijkt een goed alternatief te zijn voor de inmiddels niet meer leverbare DAF scheepsmotoren. Doordat het motorenprogramma veel groter is dan het vroegere DAF programma, breidt de afzetmarkt en klantenkring zich flink uit. Naast de verkoop van de MAN motoren blijven de DAF motoren zorgen voor een grote reparatie- en revisieomzet. Daarbij verwerft Vink diesel bv per 21 januari 2005 ook het officiele dealerschap voor de Doosan motoren als aanvulling op de bestaande range van de MAN motoren.

Onder de leiding van John Ronckers heeft het bedrijf een stevige positie in de markt verworven door het binnen halen van de dealerschappen van MAN en Doosan. John speelt een centrale rol en is zeer betrokken bij het bedrijf. Na zijn plotselinge overlijden op 1 februari 2008 zet Petra Vink het bedrijf voort samen met Sander Langenberg als mededirecteur.

Door de jaren heen heeft het bedrijf zich laten leiden door twee belangrijke principes: kwaliteit leveren en service verlenen, dag en nacht. Dat heeft een grote en trouwe klantenkring opgeleverd, waarvoor wij dag en nacht klaar staan.

Geschiedenis

Teunis-Vink-I  Teunis-Vink-II  Teunis-Vink-III  John-Ronckers

Teunis Vink I Teunis Vink II Teunis Vink III John Ronckers
(*1861 – †1932) (*1893 – †1959) (*1923 – †1991) (*1958 – †2008)
Directeur van 17-01-1905 tot 06-07-1928 Directeur van 06-07-1928 tot 05-07-1948 Directeur van 05-07-1948 tot 01-01-1991 Directeur van 01-01-1991 tot 01-02-2008